AKTUÁLNĚ

MŠ Socháňova

vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 / 2019

Výsledky ke stažení

UPOZORNĚNÍ

   Vážení zákonní zástupci dětí,pokud jste nenašli číslo Vašeho dítěte, prosím o strpení, ještě to neznamená, že dítě nebude přijato.

  Prosím Vás, kteří jste podali přihlášky do více MŠ a Vaše děti byly přijaty, abyste do 5.6.2018 provedli písemné vyjádření (emailem zpět vzetí přihlášky) v MŠ, kam Vaše dítě nenastoupí, abychom mohli uspokojit další poptávku ve 2.vlně
  Dne 8.6.2018 bude vyvěšen další seznam přijatých dětí (2.vlna ). Z tohoto důvodu budou Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí vydávána až od 10. 6. 2018.

Děkuji za pochopení Dana Kadlečková

Od ledna 2018 dojde ke změně kontaktů na třídy.   seznam zde
Každá třída bude mít své mobilní číslo pro příjem hovorů a SMS


Od 1.9.2017 se, dle nového výpočtu MČPraha 17, snižuje školné na 430 Kč!
Prosím rodiče, aby upravili trvalé příkazy. Upozorňujeme rodiče, aby platbu za školné ve školním roce
uhradili nejpozději do 10.dne v měsíci.

S účinností od 1.9.2017 dochází ke zvýšení ceny za stravné.
Nový výpočet stravného     >>  ZDE  <<

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky.

Budova Šnečků + Broučci :     mssochanova@volny.cz
Budova Kytiček :                    mssochanova2@volny.cz

 

Průběžné akce po celý školní rok: 2016 / 2017