AKTUÁLNĚ

MŠ Socháňova

vyhlašuje výběrové řízení na opravu herních pískovišť v areálu objektu školky

Dokumenty ke ztažení:

>>  Výzva k podání nabídky <<
>> Objem oprav <<
>> Situační plánek <<

Zveme Vás na návštěvu při "Dnech otevřených dveří", které budou probíhat 16. a 23. dubna 2018 od 16:00 do 17:00

Od ledna 2018 dojde ke změně kontaktů na třídy.   seznam zde
Každá třída bude mít své mobilní číslo pro příjem hovorů a SMS


Od 1.9.2017 se, dle nového výpočtu MČPraha 17, snižuje školné na 430 Kč!
Prosím rodiče, aby upravili trvalé příkazy. Upozorňujeme rodiče, aby platbu za školné ve školním roce
uhradili nejpozději do 10.dne v měsíci.

S účinností od 1.9.2017 dochází ke zvýšení ceny za stravné.
Nový výpočet stravného     >>  ZDE  <<

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky.

Budova Šnečků + Broučci :     mssochanova@volny.cz
Budova Kytiček :                    mssochanova2@volny.cz

 

Průběžné akce po celý školní rok: 2016 / 2017